Dotace na výrobní zařízení

Podpora menších podnikatelů v malých obcích

(autoservisy, pneuservisy, kovářství, truhlářství, zámečnictví, služby..apod)

Základní informace

Cílem programu je podpora zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků , včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Až 60 % dotace je poskytována na stavební a technologické investice. Maximální výše investice je 10 mil. Kč

Podporované typy investic

Rekonstrukce, modernizace, přestavba, nová výstavba provozoven včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance

(stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních inženýrských  sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb)

Úprava povrchu v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, účelové komunikace, oplocení)

Nákup strojů, výrobních zařízení a výpočetní techniky

Mám zájem o tuto dotaci