Poskytované služby

Naším cílem je poskytovat komplexní služby v rámci projektového cyklu získání dotace a tím minimalizovat součinnost klienta při získávání dotace.

  • Analýza Vašeho zamýšleného projektu – Vaší vize ve vztahu k dostupnému dotačními programu
  • Zajištění projekčních prací
  • Zajištění odborných posudků (energetický audit, rozptylové studie, apod..)
  • Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh, komunikace s implementační agenturou, zastupování investora při procesu vyřizování dotace
  • Organizace výběrového řízení na dodavatele
  • Řízení a monitoring  schválené dotace