Dotace pro podnikatele

Na co lze čerpat nevratnou dotaci ?

Dotace na snižování emisí

Dotace pro mikropodnikatele v obcích do 2000 obyvatel

Ostatní oblasti dotovaných projektů

Uvedení inovativních produktů na trh:

• pro podniky všech velikostí
• dotace 1,5 – 150 mil. Kč/projekt
• 40-60% dotace EU na nové stroje a zařízení

Budování infrastruktury pro výzkum a vývoj:

• pro podniky všech velikostí
• dotace 1-100 mil. Kč/projekt
• 40-60% dotace EU na nákup strojů, technologií a zařízení

Nákup nových strojů a zařízení:

• pro podniky do 250 zaměstnanců ve vybraných regionech
• dotace 1 – 20 mil. Kč/projekt
• 40-50% dotace EU na pořízení nových strojů a technologií
• 60% v případě mikropodnikatelů v malých obcích (výstavba dílny, provozovny)

Modernizace potravinářských provozů:

• dotace až 30 mil. Kč/projekt
• 40-60% dotace EU na pořízení nových strojů a technologií

Mzdy nových zaměstnanců v oblasti vývoje software:

• pro podniky všech velikostí
• dotace 1,5-100 mil. Kč/projekt
• 40-60% dotace z EU na superhrubé mzdy nových pracovníků po dobu až tří let

IT vybavení pro Vaši firmu

• pro IT firmy do 250 zaměstnanců
• dotace 350 tis. – 20 mil. Kč/projekt
• 50-60% dotace z EU na ERM, CRM, IS, CAD/CAM apod.

Snižování produkce emisí

• dotace až 200 tis EUR ma projekt
• dotace 90 % na stavební a technologické investice související se snižováním emisí.

Výstavba či rekonstrukce penzionu – podpora cestovního ruchu

• dotace až 6 mil. Kč na projekt
• 60 % dotace na stavební a technologické investice související s vybudováním a vybavením penzionu

Zvyšování energetické účinnosti, úspory energie:

• pro podniky všech velikostí
• dotace 0,5-250 mil. Kč/projekt
• 40-60% dotace EU na projekty v programu Ekoenergie

Rekonstrukce a rozšiřování podnikatelských nemovitostí:

• pro podniky všech velikostí
• dotace 1-500 mil. Kč
• 40-60% dotace EU na rekonstrukci staveb

Výstavba, rekonstrukce a vybavení školicích center:

• pro podniky všech velikostí zejména působící ve zpracovatelském průmyslu
• dotace 0,2 -100 mil. Kč/projekt
• 40-60% dotace EU na školicí střediska

Spolupráce s partnery v rámci Vašeho odvětví:

• pro klastry, občanská sdružení a sdružení právnických osob
• dotace 3 – 80 mil. Kč/projekt
• až 70% dotace EU pro klastry a technologické platformy